เครื่องป้อนเกลียวดิสก์

  • Disc spiral feeder

    ตัวป้อนเกลียวดิสก์

    ยางยืดแม่เหล็กไฟฟ้าขับเคลื่อนเพื่อหมุนและกระจายวัสดุให้เป็นรูปร่างคำเดียวจากระดับต่ำไปจนถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการป้อนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์นับเมล็ดพืชหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลอัตโนมัติและศูนย์แปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมแข็ง